Aflevering og hentning

Det gode farvel i SkattekistenAflevering og hentning

 

Aflevering sker ved at barn & forældre kommer og siger go’ morgen/hej til personalet, som er på stuen.

Her er det samtidig vigtigt, at vi får besked, hvis der har været nogle faktorer om morgenen, som kan påvirke barnets humør og trivsel den pågældende dag.

Afhentning sker ved at barn & forældre kommer og siger farvel inden afgang fra børnehaven til én af de voksne.

Skal andre hente i børnehaven?

Hvis andre end mor/far henter, SKAL dette oplyses på dagen på en sms. Faste aftaler om at barnet kan hentes af andre, skal sendes på mail til børnehaven, f.eks “Mormor må altid hente”.

 

Fremmøde og fravær

Ved fremmøde senere end kl. 9.00 er det vigtigt, at I ringer og spørger om det passer ind i dagen, da I ellers kan risikere at komme til en lukket børnehave, hvor vi er smuttet på tur. Samtidig kan dagsrytmen og børnenes aktiviteter forstyrres ved spontane afleveringer. Vi opfordrer til at vise så meget hensyn som overhovedet muligt til vores dagsrytmer.

Ferie, fri og sygdom 

Ferie meldes i vores forældreintra ALIA. Dette meldes børnehaven så tidligt som muligt, da personaleferie bliver lagt efter, hvor mange børn der er i børnehaven.

 
Af hensyn til planlægning af dagen, skal I som forældre give besked i så god tid som muligt, hvis jeres barn er syg eller holder en fridag. Sygdom eller fridag skrives på ALIA.