Bestyrelsen

Bestyrelsen i Det Private Børnehus Skattekisten består af 2 repræsentanter fra Danske Daginstitutioner, som kan sidde ubegrænset tidsmæssigt (den ene er valgt som formand)

Ordinære medlemmer: valgt på forældremøde (disse er valgt for en periode)

Susanne Holm-Hansen

Susanne Holm-Hansen

- Formand -
René Overlund

René Overlund

- Næstformand -
André Buchalska

André Buchalska

- Bestyrelsesmedlem -
Signe Emilie Tjørnefv

Signe Emilie Tjørnefv

- Bestyrelsesmedlem -
Camilla Brem

Camilla Brem

- Bestyrelsesmedlem -

Hv. 4. år

Jimmi Bønnelycke

Jimmi Bønnelycke

- Suppleant -

Næstformand

Nitha Tingleff

Nitha Tingleff

- Suppleant -