Bestyrelsen

Bestyrelsen i Det Private Børnehus Skattekisten består af 2 repræsentanter fra Danske Daginstitutioner, som kan sidde ubegrænset tidsmæssigt (den ene er valgt som formand)

De ordinære medlemmer er valgt på forældremøde (disse er valgt for en periode)

Kontakt bestyrelsen: Bestyrelseskattekisten@gmail.com

Susanne Holm-Hansen

Susanne Holm-Hansen

- Formand -
René Overlund

René Overlund

- Næstformand -
André Buchalska

André Buchalska

- Bestyrelsesmedlem -
Signe Emilie Tjørnløv

Signe Emilie Tjørnløv

- Bestyrelsesmedlem -
Camilla Brem

Camilla Brem

- Bestyrelsesmedlem -
Jimmi Bønnelycke

Jimmi Bønnelycke

- Suppleant -
Nitha Tingleff

Nitha Tingleff

- Suppleant -
Rikke Norlin

Rikke Norlin

Bestyrelsesmedlem udpeget af LDD