En dag hos os

Eksempel på en dag i Skattekisten

En dag hos os

Det skal være sjovt, trygt og rart at gå i børnehave og i Skattekisten vægter vi det levede børneliv højt. En dag i Skattekisten er ikke præget af stramme tidsskemaer. Der er altid planlagte aktiviteter og mål for dagen, men børnene og legen er i centrum, og dagen bærer gerne præg af hvad der motiverer børnene.  

 

Kl. 06:42 Børnehaven åbner
Kl. 06:42 Der serveres morgenmad til kl. 7.45
Kl. 08:00 Leg og aktivitet på tværs af stuerne
Kl. 09:00 Forskellige læringsrum udfoldes med aktiviteter, leg ude/inde, evt. ture
Kl. 11:00 Børnene spiser deres madpakke på stuerne eller udenfor
Kl. 11:30 Leg på legepladsen
Kl. 14:00 Børnene spiser deres medbragte frugt (udendørs når det er muligt)
Kl. 14:30  Leg/aktiviteter på legeplads/inde
Kl. 17:00 Børnehaven lukker

 

Ro under aktiviteter 

Børnene skal af hensyn til aktiviteterne være i børnehaven senest kl. 09.00. Er dette ikke muligt gives telefonisk besked til personalet. 

Hvis muligt så sætter vi pris på, at man ikke henter midt i frugten (14-14.30). Skal det være på dette tidspunkt, ser vi gerne at det gøres hurtigt, så det ikke forstyrrer for meget.

Aktiviteter 

Vi er i Skattekisten privilegerede med et stort hus med gode fysiske rammer. Vi prioriterer at dele os i mindre grupper i løbet af dagen. Det er vigtigt for os, at børnene er glade og trygge, at de føler at Skattekisten er deres sted og her hører de til.

Vi planlægger aktiviteter ud fra hvad der rør sig i børnegruppen, børnenes behov, læreplanerne, traditioner og årstiderne.

Aktiviteter i april

Børne påskefrokost og krea påske værksted.

En dag hos osEn dag hos os

 

Bedsteforældredag: Vi planter nyt og skaber en farverig legeplads 

 

En dag hos osEn dag hos os

 

Se flere aktiviteter i vores årshjul