Tidligere på året bragte TV2 en artikel om PFAS mistanke på flere grunde. Heriblandt kom Immerkær 27 på listen, da der tilbage i 1970’erne lå et renseri på grunden. Vores børnehave ligger dog på Immerkær 27A, hvilket desværre ikke fremgik af artiklen. Vi var allerede her i kontakt med regionens miljøkonsulenter, som hurtigt affejede, at vores grund var under mistanke.

Såfremt der skulle være forurenet med PFAS, er det ikke i jorden men i grundvandet – vand som vil blive testet, når det når til vandværkerne. Derudover har vi fliser, sand, faldunderlag og græs over det meste. Vi planter i plantekasser og drivhus. Så vi forholder os faktisk, som man ville gøre, såfremt man havde en lettere forurening af jorden – hvilket vi blev forsikret om, at vi ikke har. Derfor var der ikke er brug for yderlig testning, da der er tale om grundvand og ikke forurening af jord.

MEN Skattekisten er først og fremmest børnenes børnehave, så vi ønskede at gå skridtet videre, da selv den mindste mistanke ikke er noget, vi kan leve med.

I samarbejde med kommunen og vores udlejer valgte vi at få undersøgt 27A til bunds. Der blev derfor bestilt en grundig analyse af jorden på vores matrikel 27A. Resultatet af analysen kom retur d. 4. april og analysen viser, at jorden er fin med værdier under miljøstyrelsens tilladte nedre grænseværdier. Enhver mistanke om PFAS kan nu helt affejes. 

Vi takker for det gode samarbejde med miljøkonsulenterne og glæder os over lækker jord på Immerkær 27A.

Ingen PFAS i Skattekisten