Det private børnehus SKATTEKISTEN

Hvorfor vælge en privat børnehave?

Det private børnehus Skattekisten i Hvidovre er en privat børnehave under Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD). Vores dejlige hus med de mange eventyrlige rum har plads til 39 børn i alderen 2,11-6 år.  Skattekisten har egen ventelisteopskrivning, som du kan finde her.

En privat daginstitution fungerer på samme vilkår som en kommunal institution, med samme åbningstider, søskenderabat, fripladsmuligheder og høje krav til pædagogiske læreplaner.

Den store forskel er, at vi holder fast på små børnegrupper i trygge hjemlige rammer, frem for de store institutioner, der skyder op indenfor det offentlige.

Som privat børnehave har vi mulighed for at skabe et godt samarbejde mellem forældre og personale, hvor forældrebestyrelsen sammen med forældregruppen fungerer som en aktiv samarbejdspartner i skabelsen af de allerbedste rammer for det gode børneliv.

Derudover bestræber vi os på at levere et højt fagligt niveau. Niveauet bliver yderligere styrket idet forældrebestyrelsen i samråd med forældregruppen involverer sig og har indflydelse på “vores helt egen børnehave”. Du har med andre ord som forældre i en privat børnehave en reel mulighed for at få indflydelse på rammerne om dit barns hverdag i børnehaven hele vejen mod en god skolestart.

Læs mere om Skattekistens arbejde med de pædagogiske værdier

Fællesskab

Fordi vi er en lille privat børnehave, er vi også et sted hvor man lærer andre mennesker at kende. I forældregruppen er der en god kultur og ofte springer der små ture til legeplads, legeland eller fodbold frem udenfor børnehavens rammer. Det er et fællesskab, der er sprunget ud af at være privat. At være den lille blandt de store.

Med en god forældregruppe i dialog med en dedikeret personalegruppe er det muligt at blive det sted, vi alle ønsker. Stedet hvor man ikke bare opbevarer børn. 

Børnehaven har mange års erfaring bag sig. Først som selvejende institution i Hvidovregade 47 og  i 2019 blev vi privat. I 2021 flyttede vi til Immerkær 27A tæt på naturen i Rebæk Søpark og Brøndbyskoven. Her benytter vi også den nærliggende Rødovre station, når vi skal mod København og udforske museer, musik og teater.

Og koster alt dette så mere? Nej, vi følger de kommunale takster. Find vores priser her

 

 

Hvorfor vælge en privat børnehave?