Den styrkede pædagogiske læreplan

Download Pædagogisk læreplan

Den pædagogiske praksis i Skattekisten

 

Introduktion til vores læreplan

I 2004 blev der i Danmark indført en lov omhandlende den pædagogiske læreplan, som alle dagtilbud skal arbejde efter. Denne handler om, at vi som dagtilbud beskriver vores faglige intention og det pædagogiske arbejde med børnenes brede læring med afsæt i det pædagogiske grundlag, seks læreplanstemaer herunder de pædagogiske mål for læringsmiljøet, der fungerer som bagtæppe for hvert tema.

Målgruppen for læreplanen er alle indskrevne børn, men den pædagogiske praksis differentieres udfra barnets individuelle alder, behov og udvikling. Der vil være en særlig beskrivelse af handleplan for de ældste børnehavebørn med henblik på at gøre denne gruppe børn så skoleparate som muligt.

Bestyrelsen i Skattekisten inddrages ift samarbejdet med udarbejdelsen af samt den formelle godkendelse af den styrkede pædagogiske læreplan.

I “den styrende pædagogiske læreplan” præsenteres vores læreplan, der er bygget op med en beskrivelse af de pædagogiske principper, pædagogiske læringsmål for børnenes brede læring samt pædagogiske praksis og læringsmiljøet.

Afslutningsvis har vi skrevet om vores evalueringskultur og evalueringsproces. Det er også her vi har indsat Skattekistens årshjul. Årshjulet kan du også downloade her.                                                                                                                                                           

Illustrationer på både forside og gennem hele skrivelsen er tegnet af Helle Sacha Garner.

 

Den styrkede pædagogiske læreplan
Tegning af Helle Sacha Garner