Tilsyn

Den 18. marts 2024 var der observationsbesøg (tilsyn) i børnehaven. Børnehaven fik ros for, at der er en god sammenhæng mellem praksis og det, vi skriver vi vil. I konklusionen står der bl.a. “Dagtilbuddet har særligt sine styrker inden for: Børnene er yderst legekompetente og finder selv sammen i mindre legefællesskaber i de rammer det pædagogiske personale skaber i hverdagen, børnene er i aldersopdelte grupper om formiddagen, så det pædagogiske indhold kan målrettes aldersgruppen og det pædagogiske personale er målrettede i deres pædagogiske praksis om formiddagen, og der er en kendt plan for dagens aktivitet.” Der er gode og konkrete fokusområder at arbejde videre med. Tilsynsrapporten kan læses i sin helhed via linket her.