Udeliv

Skattekisten i naturens rum

I Skattekisten prioriterer vi udelivet meget højt. At være ude med børnene er en stor del af vores hverdag og pædagogiske praksis. Til glæde for både store og små.

Legepladsen

Vores legeplads er indrettet med mange rum til fordybelse og kreativ leg. Her bruger vi de gamle træer, buske og alle vores muligheder for at skabe oaser og dyrke naturen.

I 2021 fik vi bygget et fantastisk drivhus (godt hjulpet af forældregruppen). Dette store rum giver os en god mulighed for at følge årstidernes forandringer og skærpe børnenes opmærksomhed og viden herom. Her i foråret og sommeren 2022 ser vi frem til at dyrke alverdens skatte frem i drivhuset og på legepladsen gennem vores forskellige naturprojekter.

Naturens rum i Hvidovre, Rødovre og Brøndby

Som en integreret del af dagligdagen gør vi også flittigt brug af nærområderne; Brøndbyskoven, Rebæk Søpark og de mange legepladser i området.

De omfangsrige og varierede muligheder giver plads til børnenes daglige nærvær med naturen.

Her er de gode udfoldelsesmulighed i og med naturen uafhængige af vejrforhold – vejret begrænser os sjældent!

Vi mener, det gør børnene vant til at begå sig og udvikle deres fantasi, kreativitet og nysgerrighed i naturen.

Naturen i 2022

I maj 2022 starter vi et nyt forløb op med “Aks og Liv – flytter ud i naturen”.

Der følger mere info om dette. Se årshjul for datoer: årshjul