Opstart i børnehaven

Opstart i børnehaven

Den allerbedste start 

I Skattekisten vil vi gerne give jeres barn og jer den allerbedste start på det gode børneliv.

At starte i børnehave er en stor begivenhed og vi prioriterer modtagelse af nye børn meget højt. Vi planlægger en individuel modtagelse af barn og forældre, og vi tror på, at en god start i institutionen giver et godt institutionsforløb.

Sammen med jer aftaler vi rammerne omkring indkøringsperioden for jeres barn.

Generelt er det vores erfaring, at det er bedst, hvis én af jer forældre er sammen med jeres barn i institutionen de første par dage. Det gør ligeledes en stor forskel for barnet, hvis dagene i institutionen ikke bliver for lange i starten. Det kan tage på kræfterne at starte i børnehave, og skulle forholde sig til så mange nye ting på én gang.

Første dag kommer I ned og hilser på, hvor I som regel møder 9.30-10.30. Denne dag aftaler vi sammen det videre forløb.

Det er vigtigt både for jeres barns tryghed – men også for at I føler jer godt tilpas – at I lærer miljøet og personalet at kende.

Vi er fem fastansatte i Børnehavehuset med skiftende arbejdstider, så det er ligeledes også forskellige voksne, der er på stuerne om morgenen og eftermiddagen. Mød personalet her.

Vi vil alle fem tage os godt af både jeres barn og jer. Én af os vil være jeres primære voksen, og vil derfor være særlig opmærksom på, at I som familie trives godt i børnehaven. Efter ca. 3 måneder, tilbyder vi jer en 3 måneders samtale, hvor vi taler om hvordan det går. I er til hver en tid velkomne til at tage kontakt med spørgsmål, undren eller nysgerrighed på jeres barns dag i Skattekisten. 

Vi vægter højt, at der er en tæt kontakt mellem hjemmet og børnehaven. Samarbejdet giver de bedste resultater med afsæt i jeres barns behov. Derfor aftales indkøringen individuelt og justeres undervejs af hensyn til, hvad der giver den bedste mening.

    Opstart i børnehaven