Pædagogik

Pædagogik

Vores pædagogiske værdier

 

I SKATTEKISTEN er vi 8 fastansatte inkl. leder, som også har timer sammen med børnene. Derudover har vi 2 faste vikarer, der er i gang med relevante studier.

Hvert menneske er unikt og har en særlig værdi i sig selv. I Skattekisten er dette menneskesyn omdrejningspunkt i vores møde med hvert enkelt barn. Vi er engagerede og glade voksne, der hver eneste dag gør vores allerbedste for at børnehaven skal være et trygt og rart sted at være barn.

Vores værdigrundlag er baseret på, at man tager hensyn og hjælper hinanden, de store hjælper de små,  de “gamle” børn hjælper de nye, at man taler pænt til hinanden og at det skal være rart at være sammen.

Genkendelighed, relationer, venskaber plus traditioner er højt prioriteret i vores praksis. Vi er meget opmærksomme på, at børn både skal have plads til egne/fælles lege, men også, at vi som pædagogisk personale har til opgave at skabe læringmuligheder og udfordringer for børnene i deres hverdag.

Vi har fokus på at dække hele spektret af pædagogik. Derfor har hver personale sine egne specielle områder indenfor pædagogik. Vi dækker temaer som sprog, inklusion, musik/rytmik, krop og bevægelse, it, natur, værksted og kreative aktiviteter.

Vi arbejder ud fra den Styrkede pædagogiske læreplan hele året rundt (ud fra Dagtilbudslovens §7 og §8) se link.

De seks læreplanstemaer 

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale udvikling

3) Kommunikation og sprog

4) Krop, sanser og bevægelse

5) Natur, udeliv og science

6) Kultur, æstetik og fællesskab.

Læs gerne vores bud på Den styrkede pædagogiske læreplan

Børnene er typisk opdelt i meningsgivende, læringsmæssige eller sociale fælleskaber med fokus på et bestemt læreplanstema, men ofte tages der afsæt i børnenes egne interesser og personalet følger barnets spor.

 

Under menu’en børneliv kan du læse mere om hvordan vi i dagligdagen arbejder med vores værdier i Skattekisten.

 

Pædagogik